Małopolskie Centrum Edukacji Florystycznej 

Plac Na Groblach 20/2

31-101 Kraków

MCEF posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty na wszystkie

prowadzone formy kształcenia. Nr. akredytacji: SEPZ-I.546.11.2016.AJ

 

 

MCEF jest placówką szkoleniową zarejestrowaną

w UM Kraków pod numerem 4430.13.99  

 

MCEF © 2011-2019 All Rights Reserved | Privacy Policy

KURSY FLORYSTYCZNE - ZAKRES SZKOLEŃ

KURS PODSTAWOWY

KURS ZAAWANSOWANY

Kurs podstawowy skierowany jest głównie do osób nie posiadających doświadczenia w dziedzinie florystyki. Pozyskane umięjętności teoretyczne jak i praktyczne stanowią bazę wyjściową do kontynuacji nauczania na kursie podstawowym II-go stopnia. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy poznają podstawowe zasady florystyki, rozpoznawania rodzajów i gatunków roślin.

 

Po zakończeniu uczestnik otrzymuje ZAŚWIADCZENIE MEN o  ukończeniu kursu.

 

Zajęcia odbywają sie w dwóch systemach czasowych:

- normalny (pn-pt), 9.00 - 17.00

- weekendowy 9.00 - 17.00

Czas trwania kursu: 40 godz

Cena kursu: 1100 zł 

Kurs uzupełniający skierowany jest głównie do osób które zamierzaja rozpocząć program FLORYSTA lecz nie ukończyły żadnego kursu w MCEF. Stanowi konieczność wyrównania podstaw i przygotowania do dalszej nauki. W czasie zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy kursu poszerzają wiedzę teoretyczną,  główny nacisk kładziony jest jedank na poszerzenie umiejętności praktycznych.

 

Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po pozytywnie zaliczonym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje możliwość ropoczęcia programu FLORYSTA.

 

 

Zajęcia odbywają sie w następujących systemach czasowych:

- normalny (pn-pt), 9.00 - 17.00

- weekendowy 9.00 - 17.00

Czas trwania kursu: 24 godz.

Cena kursu: 1000 zł 

Kurs zaawansowany skierowany jest do osób, które ukończyły kurs podstawowy I-go stopnia lub posiadają minimum 2 lata praktyki pracy w kwiaciarni. Podczas kursu uczestnicy mają możliwość poszerzenia zdobytych już umiejętności, jak również usystematyzowania wiedzy pozyskanej w czasie wykonywania zawodu. W podzielnonych na moduły częściach kursu pojawiają się nowe zagadnienia i techniki, dodatkowo uczestnicy kursu rozpoczynają eksperymantalne wykorzystywanie poznanych stylów, komponowanie  form, nabierają doświadczenia w prawidłowym stosowaniu proporcji.

 

Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po pozytywnie zaliczonym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje ZAŚWIADCZENIE MEN

o ukończeniu kursu.

 

Zajęcia odbywają sie w następujących systemach czasowych:

- normalny (pn-pt), 9.00 - 17.00

Czas trwania kursu: 40 godz.

Cena kursu: 1500 zł 

KURS UZUPEŁNIAJĄCY

Kurs - florystyka ślubna, jest kursem profilowanym, skierowanym do osób, które ukończyły kurs podstawowy I-go stopnia lub posiadają minimum 1-2 lata praktyki pracy w kwiaciarni. Podczas kursu uczestnicy mają możliwość poszerzenia zdobytych już umiejętności, a w szczególności zagadnień takich jak bukiety ślubne (różne rodzaje), butonierki, wystrój sal i kościołów, kosze dla rodziców, dekoracja samochodu, dekoracja stołu Państwa Młodych, kwiatowe dekoracje tortów.

 

Po zakończeniu uczestnik otrzymuje ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu kursu florystyki ślubnej.

 

Zajęcia odbywają sie w następujących systemach czasowych:

- normalny (pn-pt), 9.00 - 17.00

Czas trwania kursu: 40 godz

Cena kursu: 1150 zł 

KURS FLORYSTYKI ŚLUBNEJ

KURS FLORYSTYKI FUNERALNEJ

KURS FLORYSTYKI ŚLUBNEJ

KURS FLORYSTYKI ŚLUBNEJ

KURS FLORYSTYKI ŚLUBNEJ

Kurs - florystyka żałobna, jest kursem profilowanym, skierowanym do osób, które ukończyły kurs podstawowy I-go stopnia lub posiadają minimum rok praktyki pracy w kwiaciarni. Podczas kursu uczestnicy wykonują zaawansowane konstrukcje funeralne, wieńce tradycyjne (regionalne), wieńce rzymskie, konstrukcje z użyciem gąbki "VICTORIA", kwiatowe ubranie trumny i urny.

 

Po zakończeniu uczestnik otrzymuje ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu kursu florystyki żałobnej.

 

Zajęcia odbywają sie w następujących systemach czasowych:

- normalny (pn-pt), 9.00 - 17.00

Czas trwania kursu: 40 godz

Cena kursu: 1100 zł 

KURS FLORYSTYKI ŚLUBNEJ