Małopolskie Centrum Edukacji Florystycznej

Plac Na Groblach 20/2

31-101 Kraków

MCEF posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty na wszystkie

prowadzone formy kształcenia. Nr. akredytacji: SEPZ-I.546.11.2016.AJ

 

 

MCEF jest placówką szkoleniową zarejestrowaną

w UM Kraków pod numerem 4430.13.99  

 

MCEF © 2011-2019 All Rights Reserved | Privacy Policy

Nowoczesna florystyka w Krakowie

W czasie kursu zapewniamy dostęp do szerokiego materiału roślinnego, każdy uczestnik wykonuje wszystkie kompozycje samodzielnie.

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz: materiał zdjęciowy, ozdobne zaświadczenie MCEF, zaświadczenie na druku MEN, możliwośc dodatkowych konsultacji.

Czas trwania programu - 400 godz

Cena - 1100 zł / zjazd

Całość programu:  10 zjazdów, w tym e-learning

ZAPISY DO 15 LISTOPADA 2019

MODUŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ - Florysta

MCEF to placówka szkoleniowa kładąca nacisk na nowoczesne techniki szkoleniowe. Naszym atutem jest pełen profesjonalizm wykładowców, w pełni wyposażone pracownie oraz pozytywne podejscie do kwiatów.

Uzyskane akredytracje Kuratorium Oświaty zapewniają najwyższy poziom szkolenia oraz zaświadczenia MEN zgodne z § 18 ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Aurorskie programy szkoleniowe MCEF powstały w oparciu o ponad dziesięcioletnie doświadczenie w biznesie florystycznym, program MEN, wytyczne do zawodu Florysta, oraz tredny panujące we florystyce europejskiej.

July 11 , 4:23 PM

Program FLORYSTA 2020

Zajęcia teoretyczne   - 120 godz (160 godz lekcyjnych)

Zajęcia praktyczne - 280 godz (373 godz lekcyjnych) 

Nazwa jednostki modułowej zgodnie z wytycznymi dla zawodu Florysta - 343203

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych                 - moduły M

Liczba godzin przewidziana na jednostkę

M1. Dobieranie materiału florystycznego do wykonywania kompozycji (40 godzin)

M1.J1. Dobieranie materiału roślinnego

M1.J2. Dobieranie materiału nieroślinnego

M2.J1. Określanie kulturowych podstaw florystyki

M2.J2. Wykorzystywanie barw we florystyce

M2.J4. Opracowywanie dokumentacji projektowej

M2.J3. Stosowanie zasad kompozycji plastycznej

M2. Projektowanie dekoracji roślinnych (40 godzin)

32

8

12

8

16

4

M3. Wykonywanie dekoracji roślinnych (264 godzin)

M3.J1. Organizowanie stanowiska pracy florysty

M3.J2. Wykonywanie wyrobów okolicznościowych

M3.J4. Sadzenie roślin w pojemnikach

M3.J3. Dekorowanie wnętrz roślinami

8

184

36

36

M4. Sprzedaż wyrobów florystycznych (24 godziny)

M4.J1.Stosowanie marketingu we florystyce

M4.J2. Wykorzystanie języka obcego w pracy florysty

20

4

M5. Prowadzenie przedsiębiorstwa florystycznego (16 godzin)

M5.J1. Zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy

M5.J2. Prowadzenie firmy florystycznej

2

14

Egzamin

16

RAZEM godzin zegarowych

RAZEM godzin lekcyjnych

400 

533 

EGZAMIN - Florysta, wg. R.26 - 343203

1. Egzamin branżowy, po którym uczestnik programu otrzymuje ozdobny dyplom MCEF.

2. Egzamin przed komisją Izby Rzemieślniczej, po którym uczestnik programu otrzymuje Dyplom Czeladniczy w zawodzie Florysta (343203).  

Warunki uczestnictwa w Programie FLORYSTA

Ukończone minimum gimnazjum oraz ukończony kurs Florystyczny I-go stopnia w MCEF lub ukończony kurs Florystyczny Uzupełniający w MCEF.

Profile Nauczycieli PROGRAMU FLORYSTA 2020