Blog

Szkolenia florystyczne

Szkolenia florystyczne, sledzenie trendów, nauka o kolorach, stylach i technikach.

Szkolenia florystyczne. Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania prac florystycznych przy urzyciu najnowszych technik, oraz duzej ilości materiału kwiatowego, roślin zielonych.