Opis kursu

Kurs florystyki funeralnej

 

Kurs Florystyki Funeralnej

czas trwania : 40 godz / 5 dni

 

 

Opis szkolenia florystycznego

 

Kurs podstawowy skierowany jest głównie do osób nie posiadających doświadczenia w dziedzinie florystyki. Pozyskane umięjętności teoretyczne jak i praktyczne stanowią bazę wyjściową do kontynuacji nauczania na kursie dla zaawansowanych. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy poznają podstawowe zasady florystyki, rozpoznawania rodzajów i gatunków roślin.

 

Nazwa szkolenia

KURS FLORYSTYKI Funeralnej

 

Organizator szkolenia

MCEF - FLORAL EDUCATION

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do realizacji florystycznych zleceń funaralnych, dekaracji sal, urn, trumien. Wykonywanie wieńców i wiazanek kondolencyjnych.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są pracownikami kwiaciarń, działających w branży dekoracyjnej, zajmują się wykonywaniem dekoracji kwaitowych w wyszczególnieniu funaralnych, handlem kwiatami ciętymi i roślinami doniczkowymi, posiadających zaświadczenie ukończenia kursu podstawowego, lub chcących powtórzyć i ugruntować posiadaną już widzę i praktykę. Osoby które nie pracują w w/w, jednak chcą pozyskać podstawowe informacje na temat branyz kwiatowej funaralnej.

 

Forma realizacji szkolenia

Szkolenia prowadzone będą w grupach maksymalnie 10 osobowych, przy czym przewiduje się, że przeciętna liczebność grupy wyniesie 6-8 uczestników. Sale, teoretyczna i praktyczna wyposażone są w sprzęt dydaktyczny, dodatki florystyczne, umożliwiające prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów oraz prezentacji multimedialnych na najwyższym poziomie. Florysta (słuchacz) po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie zagadnień uzyska certyfikat ukończenia szkolenia (certyfikat MCEF oraz MEN), potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym kursu florystycznego.

 

Zasady doboru kadry prowadzącej szkolenie

Trenerzy / wykładowcy posiadają udokumentowaną znajomość zagadnień merytorycznych oraz doświadczenie w kształceniu w branży florystycznej. Posidaja wykształecenie wyższe kierunkowe, udokumentowane kwalifikacje Florysty lub Mistrza Florystyki. 

 

Treści kształcenia / Bloki szkoleniowe

Zasady komponowania we florystyce funeralnej

Materiałoznawstwo

Florystyka funeralna rozszerzona

Konstrukcje we florystyce funeralnej

Wieniec rzymski

Wiązanki kondolencyjne

Wystrój trumny i urny

 

Wyposażenie technodydaktyczne

Sale wykładowa: teoretyczna, praktyczna

Komputery z projektorem multimedialnym,

Flipchart, tablica edukacyjna, tablety graficzne i TV Screen 65cali

Prezentacje w programie PowerPoint z zakresu szkolenia KP 

Narzędzia florystyczne − pełen komplet dla każdego Florysty (słuchacza)

Materiał kwiatowy - ilość materiału nie ograniczona dla każdego Florysty (słuchacza)

Dodatki zielone - ilość materiału nie ograniczona dla każdego Florysty (słuchacza)

 

Materiały pomocnicze dla florystów (słuchaczy)

Notatniki indywidulane powinny być przyniesione przez słuchaczy

Ogólnodostępna sieć Wi-Fi - szybki internet

Sala fotografii, wyposażenie do wykonywania zdjęć

 

Literatura dla słuchaczy

MCEF posiada bardzo szeroki zakres literatury florstyki krajowej jak i europejskiej.

Posiadamy książki najlepszych florystów europejskich, stowarzyszeń niemieckiej florystyki.

 

Egzamin końcowy – certyfikacyjny (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy na poziomie Kurs Podstawowy.

Certyfikat wydawany na podstawie listy obecności - min 80%

Florysta (słuchacz) po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie zagadnień uzyska certyfikat ukończenia szkolenia (certyfikat MCEF oraz MEN), potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym kursu florystycznego.

 

Po zakończeniu szkolenia

Uczeń umie wykonać kompozycję florystyczną funeralną zgodnie z zasadami,
Uczeń umie wykonać bukiety oraz kompozycje funeralne w pojemnikach,
Uczeń umie wykonać dekoracje trumny i urny
Uczeń umie dobierać rośliny do zasad komponowania 
Uczeń umie odpowiednio oczyścić i podciąć materiał roślinny na kompozycje funaralne
Uczeń  wykonuje bukiety i wieńce kondolencyjne
Uczeń dobierze odpowiednie naczynie do kształtu i proporcji kompozycji
Uczeń dopasuje kwiaty do stylu ogólnej dekoracji pogrzebowej
Uczeń umie wykonać projekt event’u

 

 

Dołączysz do nas?