Opis kursu

Kurs florystyczny podstawowy

 

Kurs Podstawowy

czas trwania : 40 godz / 5 dni

 

 

Opis szkolenia florystycznego

 

Kurs podstawowy skierowany jest głównie do osób nie posiadających doświadczenia w dziedzinie florystyki. Pozyskane umięjętności teoretyczne jak i praktyczne stanowią bazę wyjściową do kontynuacji nauczania na kursie dla zaawansowanych. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy poznają podstawowe zasady florystyki, rozpoznawania rodzajów i gatunków roślin.

 

Nazwa szkolenia

KURS FLORYSTYKI PODSTAWOWY

 

Organizator szkolenia

MCEF - FLORAL EDUCATION

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do realizacji florystycznych zleceń indywidualnych jak i zamówień dla firm, wstępu do prowadzenia pracowni florystycznej, kwiaciarni, pozyskania podstawowych umiejętności układania bukietów, tworzenia kompozycji florystycznych, pakowania prezentów.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są pracownikami kwiaciarń, działających w branży dekoracyjnej, zajmują się wykonywaniem dekoracji ślubnych, handlem kwiatami ciętymi i roślinami doniczkowymi, nie mającego żadnego szkolenia florystycznego, lub chcących powtórzyć i ugruntować posiadaną juz wiedzę i praktykę. Osoby które nie pracują w w/w, jednak chcą pozyskać podstawowe informacje.

 

Forma realizacji szkolenia

Szkolenia prowadzone będą w grupach maksymalnie 10 osobowych, przy czym przewiduje się, że przeciętna liczebność grupy wyniesie 6-8 uczestników. Sale, teoretyczna i praktyczna wyposażone są w sprzęt dydaktyczny, dodatki florystyczne, umożliwiające prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów oraz prezentacji multimedialnych na najwyższym poziomie. Florysta (słuchacz) po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie zagadnień uzyska certyfikat ukończenia szkolenia (certyfikat MCEF oraz MEN), potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym kursu florystycznego.

 

Zasady doboru kadry prowadzącej szkolenie

Trenerzy / wykładowcy posiadają udokumentowaną znajomość zagadnień merytorycznych oraz doświadczenie w kształceniu w branży florystycznej. Posidaja wykształecenie wyższe kierunkowe, udokumentowane kwalifikacje Florysty lub Mistrza Florystyki. 

 

Treści kształcenia / Bloki szkoleniowe

Organizacja pracy w kwiaciarni

Narzędzia florysty

Florystyka okolicznościowa

Artystyczne pakowanie prezentów

Podstawy florystyki ślubnej

Podstawy florystyki funeralnej

 

Wyposażenie technodydaktyczne

Sale wykładowa: teoretyczna, praktyczna

Komputery z projektorem multimedialnym,

Flipchart, tablica edukacyjna, tablety graficzne i TV Screen 65cali

Prezentacje w programie PowerPoint z zakresu szkolenia KP 

Narzędzia florystyczne − pełen komplet dla każdego Florysty (słuchacza)

Materiał kwiatowy - ilość materiału nie ograniczona dla każdego Florysty (słuchacza)

Dodatki zielone - ilość materiału nie ograniczona dla każdego Florysty (słuchacza)

 

Materiały pomocnicze dla florystów (słuchaczy)

Notatniki indywidulane powinny być przyniesione przez słuchaczy

Ogólnodostępna sieć Wi-Fi - szybki internet

Sala fotografii, wyposażenie do wykonywania zdjęć

 

Literatura dla słuchaczy

MCEF posiada bardzo szeroki zakres literatury florstyki krajowej jak i europejskiej.

Posiadamy książki najlepszych florystów europejskich, stowarzyszeń niemieckiej florystyki.

 

Egzamin końcowy – certyfikacyjny (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy na poziomie Kurs Podstawowy.

Certyfikat wydawany na podstawie listy obecności - min 80%

Florysta (słuchacz) po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie zagadnień uzyska certyfikat ukończenia szkolenia (certyfikat MCEF oraz MEN), potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym kursu florystycznego.

 

Po zakończeniu szkolenia

Uczeń umie wykonać kompozycję florystyczną zgodnie z zasadami,
Uczeń umie wykonać bukiety oraz kompozycje w pojemnikach,
Uczeń umie wykonać dekoracje wnętrz
    Przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywanie pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy

Uczeń umie dobierać rośliny do zasad komponowania 
Uczeń umie odpowiednio oczyścić i podciąć materiał roślinny 
Uczeń  wykonuje bukiety odpowiednio do okazji 
Uczeń dobierze odpowiednie naczynie do kształtu i proporcji kompozycji
Uczeń dopasuje kwiaty do stylu ogólnej dekoracji ślubnej
Uczeń wykona bukiet ślubny i dopasuje odpowiednią technikę wykonania
Uczeń wykona kompozycję do aranżacji wnętrza w odpowiednim stylu
Uczeń umie wykonać projekt event’u

 

 

Dołączysz do nas?