Opis kursu

Kurs florystyczny zaawansowany

 

Kurs Zaawansowany

czas trwania : 40 godz / 5 dni

 

 

Opis szkolenia florystycznego

 

Kurs zaawansowany skierowany jest do osób, które ukończyły kurs podstawowy I-go stopnia lub posiadają minimum 2 lata praktyki pracy w kwiaciarni. Podczas kursu uczestnicy mają możliwość poszerzenia zdobytych już umiejętności, jak również usystematyzowania wiedzy pozyskanej w czasie wykonywania zawodu. W podzielonych na moduły częściach kursu pojawiają się nowe zagadnienia i techniki, dodatkowo uczestnicy kursu rozpoczynają eksperymantalne wykorzystywanie poznanych stylów, komponowanie  form, proporcji.

 

Nazwa szkolenia

KURS FLORYSTYKI ZAAWANSOWANY

 

Organizator szkolenia

MCEF - FLORAL EDUCATION

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie posiadanych juz kwalifikacji florystycznych, przygotowanie do realizacji florystycznych zaawansowanych zleceń indywidualnych jak i zamówień dla organizacji biznesowych, poszerzenie i wzmocnienie umiejętności układania duzych bukietów dekoracyjnych, slubnych, tworzenia rozwinietych kompozycji florystycznych, wstęp do prowadzenia rozmów z klientem.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są pracownikami kwiaciarń, działających w branży dekoracyjnej, zajmują się wykonywaniem dekoracji slubnych, handlem kwiatami cietymi i roslinami doniczkowymi, nie mającego zadnego szkolenia florystycznego, lub chcących powtórzyć i ugruntowac posiadaną juz widzę i praktykę. Osoby które nie pracują w w/w, jednak chcą pozyskać podstawowe informacje.

 

Forma realizacji szkolenia

Szkolenia prowadzone będą w grupach maksymalnie 10 osobowych, przy czym przewiduje się, że przeciętna liczebność grupy wyniesie 6-8 uczestników. Sale, teoretyczna i praktyczna wyposażone są w sprzęt dydaktyczny, dodatki florystyczne, umożliwiające prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów oraz prezentacji multimedialnych na najwyższym poziomie. Florysta (słuchacz) po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie zagadnień uzyska certyfikat ukończenia szkolenia (certyfikat MCEF oraz MEN), potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym kursu florystycznego.

 

Zasady doboru kadry prowadzącej szkolenie

Trenerzy / wykładowcy posiadają udokumentowaną znajomość zagadnień merytorycznych oraz doświadczenie w kształceniu w branży florystycznej. Posidaja wykształecenie wyższe kierunkowe, udokumentowane kwalifikacje Florysty lub Mistrza Florystyki. 

 

Treści kształcenia / Bloki szkoleniowe

Zasady komponowania

Materiałoznawstwo

Florystyka okolicznościowa rozszerzona

Florystyka komunijna

Konstrukcje we florystyce ślubnej

Konstrukcje we florystyce komercyjnej

Kompozycje w naczyniach

Florystyka żałobna rozszerzona

 

Wyposażenie technodydaktyczne

Sale wykładowa: teoretyczna, praktyczna

Komputery z projektorem multimedialnym,

Flipchart, tablica edukacyjna, tablety graficzne i TV Screen 65cali

Prezentacje w programie PowerPoint z zakresu szkolenia 

Narzędzia florystyczne − pełen komplet dla każdego Florysty (słuchacza)

Materiał kwiatowy - ilość materiału nie ograniczona dla każdego Florysty (słuchacza)

Dodatki zielone - ilość materiału nie ograniczona dla każdego Florysty (słuchacza)

 

Materiały pomocnicze dla florystów (słuchaczy)

Notatniki indywidulane powinny być przyniesione przez słuchaczy

Ogólnodostępna sieć Wi-Fi - szybki internet

Sala fotografii, wyposażenie do wykonywania zdjęć

 

Literatura dla słuchaczy

MCEF posiada bardzo szeroki zakres literatury florstyki krajowej jak i europejskiej.

Posiadamy książki najlepszych florystów europejskich, stowarzyszeń niemieckiej florystyki.

 

Egzamin końcowy – certyfikacyjny (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy na poziomie Kurs Zaawansowany.

Certyfikat wydawany na podstawie listy obecności - min 80%

Florysta (słuchacz) po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie zagadnień uzyska certyfikat ukończenia szkolenia (certyfikat MCEF oraz MEN), potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym kursu florystycznego.

 

 

 

 

WOULD YOU LIKE TO JOIN?